14.05.2020 M/V Expedition 07.00 - 11.30
21.05.2020 M/V Expedition 08.00 - 12.00
31.05.2020 M/S Hamburg 16.00 - 21.00
03.06.2020 M/S Europa 2 13.00 –22.00
05.06.2020 M/V Expedition 07.00 - 15.00
07.06.2020 M/S Artania 13.00 – 17.00
17.06.2020 M/S Scenic Eclipse 15.00 – 19.00
13.07.2020 M/S Deutschland 14.00 – 19.00
21.07.2020 M/V Astoria 16.00 – 21.00
06.08.2020 M/V Astoria 05.00 - 10.00